ზეთების წარმოება

საწარმოო კომპანია OOO ,,აგროსელპრომი“ დაარსდა 1996 წელს, აწარმოოებს კვების დიეტურ პროდუქტებს სავაჭრო მარკით ,,Golden Kings of Ukraine”.

1996 წელს ,,აგროსელპრომის” სპეციალისტებმა შესძლეს შეექმნათ და დაენერგათ ზეთების წარმოების საკუთარი უნიკალური ტექნოლოგია.

კომპანია OOO ,,აგროსელპრომის” მიერ წარმოებული ყველა არარაფინირებული ზეთი დამზადებულია უნიკალური ვიტამინების შემნარჩუნებელი მექანიკური, ცივი დაწურვის მეთოდით. დაწურვის პროცესში გამოიყენება მაღალ ტექნოლოგიური მექანიკური ფილტრები, რომლებიც შემუშავებულია, უკრაინისა სამხედრო საწარმოო კომპლექსისა და ავიამშენებლობის სპეციალისტების მიერ.

პრემიუმ კლასის მცენარეული ზეთების დამზადება შეუძლებელი იქნებოდა თანამედროვე დანადგარების გარეშე, რომელთა შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღეს ამ დარგის ყველაზე ცნობილმა მეცნიერებმა უკრაინისა ავიამშენებლობის კონსტრუქტორული ბიუროსა და სამხედრო საწარმო კომპლექსის სპეციალისტებთან ერთად. დანერგილი ინოვაციური ტექნოლოგიების მეშვეობით, ზეთების ვარგისიანობის ვადა გაიზარდა 24 თვემდე რაც დღევანდელ დღეს წარმოადგენს რეკორდულ მაჩვენებელს.

ასეთი მეთოდით ზეთების დამუშავების შემთხვევაში არ გამოიყენება მათი ტუტით დამუშავების და ქიმიური გამხსნელებით ექსტრაქციის მეთოდი, გამორიცხულია მჟავეების გამოყენება, არა გამოიყენება ჰექსანის ფრაქცია, არა გამოიყენება ყოველგვარი ქიმიური ინგრედიენტები, საღებავები, კონსერვანტები და დანამატები.

ამის გამო ზეთების უჯრედები შენარჩუნებულია ცოცხლად და ბუნებრივად.

ყველა ნედლეული რომლისგანაც მზადდება OOO ,,აგროსელპრომი” პროდუქცია გამოყვანილია ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონებში, მათზე საკუთარ აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში ხორციელდება მკაცრი კონტროლი, ლაბორატორიები აღჭურვილია თანამედროვე დანადგარებით, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი პროდუქციის მაღალ ხარისხს.

ამ მეთოდით დამზადებული ზეთები, თავისი კვებითი და სამკურნალო თვისებებით წარმოადგენენ ცვირფას პროდუქტს. მათში შენარჩუნებულია ორგანიზმისთვის საჭირო ყველა სასარგებლო ნივთიერება, ვიტამინები, მაკრო და მიკროელემენტები, რითაც თავიდანვე მდიდარია ზოთოვანი მცენარეები.

შედეგად ქვეყნიერებას მოევლინა მცენარეული ზეთები TM ,,Golden Kings of Ukraine” რომლებიც აღიარებულია მრავალი ქვეყნის მომხამარებელთა მიერ და რომლებიც მიეკუთვნება Exstra – Virgin-ის ყველაზე ტიტულოვან სერიას.

ასეთი ზეთები ყველაზე კარგად შეითვისება ადამიანის ორგანიზმის უჯრედების მიერ.

ამის გარდა არარაფინირებულ მცენარეულ ზეთებსალური კულინარიული თვისებები, ,,აგროსელპრომის” არარაფინირებული მცენარეულ ზეთები – ეს მთლიანად ნატურალური და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციებია, მათ ტყუილ უბრალოდ არ მოუპოვებიათ სხვა და სხვა ქვეყნებში დიდი რაოდენობით ადამიანთა სიყვარული!

TM ,,Golden Kings of Ukraine” –ის მცენარეული ზეთები უცვლელად შედიან კლასს ,,Premium”-ის ლიდერთა სიაში გაყიდვების მხრივ.

ჩვენი მცენარეული ზეთები დიდხანს შეგინარჩუნებენ ახალგაზრდობას, ძალას და ჯანმრთელობას.